Yeni Üye | Aktivasyon | Şifremi Unuttum
7. Sınıf | Sosyal Bilgiler
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler - Barış Nasıl Korunacak | Konu Testi
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler - İki Kurşun ve Milyonlarca Kayıp | Konu Testi
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi - Yönetimin Özü | Konu Testi
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi - Kurultaydan Meclise | Konu Testi
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat - Değerlendirme Testi 2 | Konu Testi
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat - Değerlendirme Testi 1 | Konu Testi
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat - Toplumsal Dayanışma | Konu Testi
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat - Toprağımızın Hayatımızdaki Yeri | Konu Testi
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim - Değişim ve Gelişim | Konu Testi
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim - Buluşların Serüveni | Konu Testi
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Değerlendirme Testi 4 | Konu Testi
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Değerlendirme 3 | Konu Testi
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Değerlendirme Testi 2 | Konu Testi
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Değerlendirme Testi 1 | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Değerlendirme Testi 4 | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Değerlendirme Testi 3 | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Değerlendirme Testi 2 | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Değerlendirme Testi 1 | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Ülkemizde Nüfus Hareketleri Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Türkiye'de Nüfus Sayımları Devlet - Vatandaş İşbirliği | Konu Testi
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus - Nerelerde Yaşıyoruz? Türkiye'de Nüfus Artışı | Konu Testi
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri - Değerlendirme Testi | Konu Testi
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri - Değerlendirme Testi | Konu Testi
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri - Kitle İletişimin Özgürlüğü Atatürk ve İletişim | Konu Testi
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri - İletişim Benimle Başlar Kitle İletişim Araçları | Konu Testi
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler - Ülkeler Arası Köprüler | Kütüphane
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi - Kamuoyu | Kütüphane
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim - Değişim ve Gelişim | Kütüphane
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim - Buluşların Serüveni | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - 19 Yüzyılda Osmanlı Devleti | Test Sorusu
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - 18. Yüzyılda Yenilikler | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - II. Viyana Kuşatması ve Karlofça Antlaşması | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Sınırlar Genişliyor | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Osmanlı Denizlerin Fatihi | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - İstanbul'un Fethi | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Osmanlı Yöneticileri ve Divan-ı Hümayun | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Osmanlı Ordusu | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Osmanlı Devletinin Kuruluşu | Kütüphane
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk - Anadolu Ana Yurt | Kütüphane
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler | Etkinlik
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi | Etkinlik
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat | Etkinlik
4. Ünite: Zaman İçinde Bilim | Etkinlik
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk | Etkinlik
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus | Etkinlik
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri | Etkinlik